Tot el que donis anirà íntegrament a l'Illa de Ibo.

Tot el que donis anirà íntegrament a l'Illa de Ibo.

Col·labora amb la fundació

Col·labora amb la fundació

Fes clic en aquí i col·labora amb qualsevol projecte de la fundació

  • MOÇAMBIC
    Un dels països més pobres i amb menor esperança de vida del planeta
  • IBO
    Una petita illa de pescadors i artesans al nord de Moçambic
  • FUNDACIÓ IBO
    Un projecte integral d'impuls al desenvolupament sostenible a Ibo
Fundación Lealtad
Anfibic

Anfibic
web, Gráfica. Comunicación


Transparència

Transparència

És tasca de Fundació IBO, com de la resta d'Associacions de Cooperació al Desenvolupament, explicar de manera clara, honesta i comprensible quina és la nostra missió i sobretot com es pot dur a terme. La nostra dependència en les aportacions de socis i col·laboradors, i en la feina dels voluntaris, per tal d'impulsar els nostres projectes i les nostres activitats, implica una transparència absoluta en la nostra gestió.

Però és que, a més, Fundació IBO ha constituit un tipus d'estructura que permet portar a la realitat aquella permissa de que la totalitat de l'import de les donacions a la fundació van destinades a projectes de millora de les condicions de vida dels habitants de l'illa. Fundació IBO va decidir que totes les despeses d'estructura fossin sufragades pels patrons. D'aquesta manera, les aportacions de socis i col·laboradors van integrament destinades als diferents projectes i iniciatives. Fins i tot, el propi donant pot decidir a quin projecte en concret vol destinar els seus recursos.

Encara que els comptes anuals de Fundació IBO són auditades per Uniaudit JRP Auditors SL, hem volgut anar més enllà. Després de gairebé 4 anys de funcionament ple, ha arribat per a nosaltres la necessitat de reafirmar-nos en aquest compromís nostre. Per aquesta raó, ens hem sotmès al exhaustiu anàlisi de la Fundación Lealtad.

Es tracta d’una fundació independent dedicada a l’anàlisi de les diferents organitzacions sense ànim de lucre que, voluntàriament, decideixen ser analitzades. Això implica un clar compromís amb aquestes per l’acompliment dels Principis de Transparència i Bones Pràctiques. El resultat de la mateixa és públic i pot esser consultat a la pàgina web de la Fundación Lealtad.

Fundació IBO facilita i estimula la participació dels nostres col·laboradors a qualsevol dels projectes que s’estan executant o s’executaran properament, amb un grau d’involucrament a decidir per cada persona.

Fundació IBO va ser registrada el 27 d’Abril de 2005 com a Fundació de Cooperació al Desenvolupament a la Subdirecció General de Participació, Fundacions i Entitats tutelades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, amb el número 08-0356.

Fundació IBO fou també registrada el 4 d’Abril de 2008 al Registre d’Organitzacions No- Governamentals pel Desenvolupament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, con el número 240.

Memòries:

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

Informe i comptes anuals:

2008-2009
2009-2010
2010-2011

2011-2012

Altres:

Diploma de Fundación Lealtad 2011