Tot el que donis anirà íntegrament a l'Illa de Ibo.

Tot el que donis anirà íntegrament a l'Illa de Ibo.

Col·labora amb la fundació

Col·labora amb la fundació

Fes clic en aquí i col·labora amb qualsevol projecte de la fundació

Fundación Lealtad
Anfibic

Anfibic
web, Gráfica. Comunicación


Metodología

Metodologia

La metodologia de treball de Fundació IBO no es basa en un esquema teòric, allunyat de la realitat, sinó que es defineix gràcies a la implicació actiu dels interlocutors i habitants de l'Illa d'Ibo.

Els projectes que Fundació IBO posa en marxa a l'illa consten de quatre fases:

* Definició d'Objectius
* Implementació
* Seguiment
* Control de Resultats

L'eix vertebrador del projecte és sempre la cerca de la sostenibilitat de l'illa a mig i llarg termini. Per això, toltes les iniciatives hauran de ser coherents amb aquesta filosofia. És a dir, un dels elements fonamentals i també diferencials que caracteritzen a Fundació IBO és el treball per a l'educació, integració i formació dels habitants de l'illa. Alguns exemples pràctics d'aquesta política formativa són el desenvolupament de l'Escola de Fusteria, el Taller de Costura i l'Escola d'Oficis.